Veri Kategorisi Ekleme Alanı

« 1
Veri Kategorisi Adı Durumu Kayıt Eden Kullanıcı Değişiklik yapan Kullanıcı Güncelle Sil Aktif Yap
Kimlik

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
İletişim

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Özlük

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Finansal

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Lokasyon

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Sağlık

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir