Hukuki Sebep Ekleme Alanı

« 1
Hukuki Sebep Durumu Kayıt Eden Kullanıcı Değişiklik yapan Kullanıcı Güncelle Sil Aktif Yap
Açık Rızanın Alınması

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Kanunlarda Öngörülmesi

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Sözleşme İmzalanması

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Veri Sorumlusu Olarak Şirketin Meşru Menfaati

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Ve Meşru Menfaati

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir