Envanter Bilgileri

Departman: İnsan Kaynakları
Faaliyet: Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma
Veri Tipi:
Veri Kategorisi Özlük
Kişisel Veri
Öz Nitelikli Kişisel Veri Adli Sicil Kaydı
İşleme Amacı Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Veri Konusu Kişi Grubu Çalışanlar
Hukuki Sebep Kanunlarda Öngörülmesi
Saklama Süresi İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl
Alıcı veya Alıcı Grupları SGK Ve Diğer Yetkili Şirket ve Kuruluşlar
Yabancı Ülkelere Veri Aktarılıyor mu? Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor
İdari tedbirler Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışanlara Veri Güvenliği Konularında Düzenli Eğitimler Verilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta, Yetkisiz Giriş Çıkışlar Engellenmekte, Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekiyorsa Evrak “Gizlilik Dereceli Belgeler” Formatında Gönderilmektedir.
Teknik tedbirler Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik Tedbirlerin Yanı Sıra Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika Ve Prosedürler Belirlenmekte, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımı Net Olarak Tanımlanmakta, Periyodik Yetki Kontrolleri Gerçekleştirilmekte, Bu Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamda Kriptografik Yöntemler Kullanılmakta, Kriptografik Anahtarlar Güvenli Ortamlarda Tutulmakta, İşlem Kayıtları Loglanmakta, E-Posta Yoluyla Aktarım Gerekiyorsa Şifreli Olarak Şirketsel E-Posta Veya KEP Kullanılarak,
Risk Özel nitelikli kişisel verinin kurum içerisinde duyulması
Olasılık 2
Etki 5
Risk Puanı 10
Risk İşleme Risk Azaltma
Tedbir Adli Sicil Kayıtları Kilitli Dolaplarda saklanmakta ve IK personeli ile gizlilik konusunda eğitim verildi.
Yeni Olasılık 2
Yeni Etki 2
Yeni Risk Puanı 4

Envanter Listesi

« 1
Birim Faaliyet Veri Kategorisi Kişisel Veri Öz Nitelikli Kişisel Veri Durum Ayrıntıları Görüntüle Aktifleştir Güncelle Sil
Personel ÇalıştırmaKimlik BilgisiTC Kimlik Numarası

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimİletişimTelefon Numarası

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaLokasyonAdres Bilgisi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaİletişimTelefon Bilgisi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
MuhasebeMaaş ÖdemeleriKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Satış PazarlamaMüşteri BilgileriKimlikAd, Soyad, Firma Bilgileri

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil