Envanter Bilgileri

Departman: İnsan Kaynakları
Faaliyet: Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma
Veri Tipi: Kişisel Veri
Veri Kategorisi Kimlik
Kişisel Veri Ad ,Soyad
Öz Nitelikli Kişisel Veri
İşleme Amacı C¸alıs¸anlar I·c¸in I·s¸ Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yu¨ku¨mlu¨lu¨klerin Yerine Getirilmesi
Veri Konusu Kişi Grubu Çalışanlar
Hukuki Sebep Sözleşme İmzalanması
Saklama Süresi 10
Alıcı veya Alıcı Grupları Kanunen yetkili kişiler ve kurumlar
Yabancı Ülkelere Veri Aktarılıyor mu? Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor
İdari tedbirler C¸alıs¸anların Niteligˆi Ve Teknik Bilgi/ Becerisinin Gelis¸tirilmesi, Kis¸isel Verilerin Hukuka Aykırı I·s¸lenmenin O¨nlenmesi, Kis¸isel Verilere Hukuka Aykırı Eris¸ilmesinin O¨nlenmesi, Kis¸isel Verilerin Muhafazasının Sagˆlanması, I·letis¸im Teknikleri Ve I·lgili Mevzuatlar Hakkında Egˆitimler Verilmekte; C¸alıs¸anlara Gizlilik So¨zles¸meleri I·mzalatılmakta; Gu¨venlik Politika Ve Prosedu¨rlerine Uymayan C¸alıs¸anlara Yo¨nelik Uygulanacak Disiplin Prosedu¨ru¨ Uygulanmakta, I·lgili Kis¸ileri Aydınlatma Yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨ Yerine Getirilmekte, Kurum I·c¸i Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve C¸alıs¸anlara Yo¨nelik Bilgi Gu¨venligˆi Egˆitimleri Verilmektedir.
Teknik tedbirler Kurumun Bilis¸im Sistemleri Tec¸hizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Gu¨venligˆi I·c¸in Gerekli O¨nlemler Alınmakta, Hukuka Aykırı I·s¸lemeyi O¨nlemeye Yo¨nelik Riskler Belirlenmekte, Bu Risklere Uygun Teknik Tedbirler Alınmakta, Eris¸im Yetki Ve Rol Dagˆılımları I·c¸in Prosedu¨rler Olus¸turulmakta Ve Uygulanmakta, Yetki Matrisi Uygulanmakta, Eris¸imler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Eris¸imler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve I·mha Politikasına Uygun I·mha Su¨rec¸leri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta, Hukuka Aykırı I·s¸leme Tespiti Halinde I·lgili Kis¸iye Ve Kurula Bildirmek I·c¸in Bir Sistem Ve Altyapı Olus¸turulmakta, Gu¨venlik Ac¸ıkları Takip Edilerek Uygun Gu¨venlik Yamaları Yu¨klenmekte, Bilgi Sistemleri Gu¨ncel Halde Tutulmakta, Kis¸isel Verilerin I·s¸lendigˆi Elektronik Ortamlarda Gu¨c¸lu¨ Parolalar Kullanılmakta Ve Gu¨venli Kayıt Tutma (Loglama) Sistemleri Kullanılmakta, Kis¸isel Verilerin Gu¨venli Olarak Saklanmasını Sagˆlayan Yedekleme Programları Kullanılmaktadır.
Risk Çalışanların Kişisle Bilgileri Sızdırması ve Dışarı ile paylaşması
Olasılık 1
Etki 4
Risk Puanı 4
Risk İşleme Risk Azaltma
Tedbir Farkındalık Eğitimi ve Gizlilik Sözleşmeleri
Yeni Olasılık Bilinmiyor
Yeni Etki Bilinmiyor
Yeni Risk Puanı Bilinmiyor

Envanter Listesi

« 1
Birim Faaliyet Veri Kategorisi Kişisel Veri Öz Nitelikli Kişisel Veri Durum Ayrıntıları Görüntüle Aktifleştir Güncelle Sil
Personel ÇalıştırmaKimlik BilgisiTC Kimlik Numarası

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Personel Çalıştırma2Kimlik BilgisiTC Kimlik Numarası

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikBakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad Ve Soyad Bilgisi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaÖzlükİzin Bilgisi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaKimlikİmza Beyannamesi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
MuhasebeMaaş ÖdemeleriKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
MuhasebeMaaş ÖdemeleriKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Satış PazarlamaMüşteri BilgileriKimlikAd, Soyad, Firma Bilgileri

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Satış PazarlamaMüşteri BilgileriİletişimE-Posta

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Bilgi İşlemŞirket İçerisinde Ve Dışında Gerçek Zamanlı Görüntü Kayıt SistemiKimlikResim , Video

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil