Envanter Bilgileri

Departman: Bilgi İşlem
Faaliyet: Şirket İçerisinde Ve Dışında Gerçek Zamanlı Görüntü Kayıt Sistemi
Veri Tipi:
Veri Kategorisi Kimlik
Kişisel Veri Resim , Video
Öz Nitelikli Kişisel Veri
İşleme Amacı Şirketin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı İle, Şirket İçerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulmas
Veri Konusu Kişi Grubu Şirket Personeli ve Ziyaretçiler
Hukuki Sebep Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Ve Meşru Menfaati
Saklama Süresi 10 gün
Alıcı veya Alıcı Grupları Aktarılmıyor
Yabancı Ülkelere Veri Aktarılıyor mu? Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor
İdari tedbirler Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Şirket Tarafından, İlgili Kişilere Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmekte; Çalışanlara Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılmakta Ve Şirket İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmaktadır.
Teknik tedbirler Sızma (Penetrasyon) Testleri İle Şirketumuz Bilişim Sistemlerine Yönelik Risk, Tehdit, Zafiyet Ve Varsa Açıklıklar Ortaya Çıkarılarak Gerekli Önlemler Alınmakta, Şirketin Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Önleme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmaktadır.
Risk Ziyaretçi ve Personel Videolarının Korunamaması
Olasılık 3
Etki 4
Risk Puanı 12
Risk İşleme Risk Azaltma
Tedbir Sunucunu Güvenlik Önlemlerinin Alınması ve Sızma Testi Yaptırılması
Yeni Olasılık Bilinmiyor
Yeni Etki Bilinmiyor
Yeni Risk Puanı Bilinmiyor

Envanter Listesi

« 1
Birim Faaliyet Veri Kategorisi Kişisel Veri Öz Nitelikli Kişisel Veri Durum Ayrıntıları Görüntüle Aktifleştir Güncelle Sil
Personel ÇalıştırmaKimlik BilgisiTC Kimlik Numarası

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaLokasyonAdres Bilgisi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
MuhasebeMaaş ÖdemeleriKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil