Envanter Bilgileri

Departman: Satış Pazarlama
Faaliyet: Müşteri Bilgileri
Veri Tipi:
Veri Kategorisi Kimlik
Kişisel Veri Ad, Soyad, Firma Bilgileri
Öz Nitelikli Kişisel Veri
İşleme Amacı Satış Pazarlama Faaliyetleri Yönetimi
Veri Konusu Kişi Grubu Müşteri
Hukuki Sebep Veri Sorumlusu Olarak Şirketin Meşru Menfaati
Saklama Süresi Etkinliğin tamamlanmasından itibaren 10 yıl
Alıcı veya Alıcı Grupları Aktarılmıyor
Yabancı Ülkelere Veri Aktarılıyor mu? Yurt dışına Aktarım Yapılmıyor
İdari tedbirler Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Şirket Tarafından, İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmekte, Çalışanlara ve Firmalarla Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılmakta; Güvenlik Politika Ve Prosedürlerine Uymayan Çalışanlara Yönelik Uygulanacak Disiplin Prosedürü Uygulanmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir.
Teknik tedbirler Sızma (Penetrasyon) Testleri İle Şirketumuz Bilişim Sistemlerine Yönelik Risk, Tehdit, Zafiyet Ve Varsa Açıklıklar Ortaya Çıkarılarak Gerekli Önlemler Alınmakta, Şirketin Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta, Erişim Yetki Ve Rol Dağılımları İçin Prosedürler Oluşturulmakta Ve Uygulanmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları Kullanılmakta, Çevresel Tehditlere Karşı Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Sağlanması İçin Donanımsal (Sistem Odasına Sadece Yetkili Personelin Girişini Sağlayan Erişim Kontrol Sistemi, 7/24 Çalışan İzleme Sistemi, Yerel Alan Ağını Oluşturan Kenar Anahtarların Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması, Yangın Söndürme Sistemi, İklimlendirme Sistemi Vb.) Ve Yazılımsal (Güvenlik Duvarları, Atak Önleme Sistemleri, Ağ Erişim Kontrolü, Zararlı Yazılımları Engelleyen Sistemler Vb.) Önlemler Alınmakta, Erişimler Kayıt Altına Alınarak Uygunsuz Erişimler Kontrol Altında Tutulmakta, Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmaktadır.
Risk Müşteri Bilgilerinin Dışarıya Sızması ve Yayılması
Olasılık 3
Etki 4
Risk Puanı 12
Risk İşleme Risk Azaltma
Tedbir Müşteri Bilgilerinin yetkilendirme yapılması
Yeni Olasılık 2
Yeni Etki 4
Yeni Risk Puanı 8

Envanter Listesi

« 1
Birim Faaliyet Veri Kategorisi Kişisel Veri Öz Nitelikli Kişisel Veri Durum Ayrıntıları Görüntüle Aktifleştir Güncelle Sil
Personel ÇalıştırmaKimlik BilgisiTC Kimlik Numarası

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimİletişimTelefon Numarası

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıEğitimKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaKimlikTC Kimlik No

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaLokasyonAdres Bilgisi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Operasyonİhale Dosyası OluşturmaİletişimTelefon Bilgisi

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
MuhasebeMaaş ÖdemeleriKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
Satış PazarlamaMüşteri BilgileriKimlikAd, Soyad, Firma Bilgileri

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil
İnsan KaynaklarıÇalışan Özlük Dosyası OluşturmaKimlikAd ,Soyad

AKTİF

GörüntüleAktifleştirGüncelleSil