Alıcı Ekleme Alanı

« 1
Alıcı/Alıcı Grubu Durumu Kayıt Eden Kullanıcı Değişiklik yapan Kullanıcı Güncelle Sil Aktif Yap
Kanunen yetkili kişiler ve kurumlar

AKTİF

musa yasin şenmusa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Aktarılmıyor

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Banka

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
SGK Ve Diğer Yetkili Şirket ve Kuruluşlar

AKTİF

musa yasin şenGüncelleSilAktifleştir
Yetkili Şirket ve Kuruluşlar

AKTİF

musa yasin şen0GüncelleSilAktifleştir