Genel Bilgiler

15

Envanter Sayısı

8

Birim Sayısı

3

Yetki

10

Kullanıcı

Envanter Öncesi Eklenecek Kayıtlı alanlar
Süreç Sayı 4 adet
Faaliyet Sayısı 4 adet
Veri Kategorisi Sayısı 7 adet
Kişisel Veri Sayısı 11 adet
Veri Elde Etme Yöntemi Sayısı 2 adet
Hukuki Sebep Sayısı 7 adet
Veri Konusu Kişi Grubu Sayısı 0 adet
Veri Saklama Ortamı Sayısı 1 adet
Alıcı veya Alıcı Grubu Sayısı 4 adet
Form Tamamlanma Durumları

İçeriği Oluşturulan Rapor Sayısı: 6

Toplam Rapor Sayısı: 6

%100