Genel Bilgiler

25

Envanter Sayısı

8

Birim Sayısı

3

Yetki

9

Kullanıcı

Envanter Öncesi Eklenecek Kayıtlı alanlar
Süreç Sayı 4 adet
Faaliyet Sayısı 5 adet
Veri Kategorisi Sayısı 6 adet
Kişisel Veri Sayısı 12 adet
Veri Elde Etme Yöntemi Sayısı 0 adet
Hukuki Sebep Sayısı 7 adet
Veri Konusu Kişi Grubu Sayısı 0 adet
Veri Saklama Ortamı Sayısı 0 adet
Alıcı veya Alıcı Grubu Sayısı 5 adet
Form Tamamlanma Durumları

İçeriği Oluşturulan Rapor Sayısı: 42

Toplam Rapor Sayısı: 42

%100